Home
ONTMOETINGSRUIMTE

In de winkel vind je niet enkel kleding. Er is ook een ontmoetingsruimte waar je gewoon kan binnenlopen voor een tas koffie en een gezellige babbel.


HOBBY-Café

We komen op regelmatige basis samen in De Schakel op maandagavond van 19.00 uur tot 21.30 uur om samen te hobbyen. Ook voor een tas koffie en een babbel ben je van harte welkom.
Voor inlichtingen kan je terecht bij Martine.


VRIJETIJD EN VAKANTIE


Met onze Schakel zijn we lid van:
- Fonds Vrijetijdsparticipatie
- Steunpunt Vakantieparticipatie
Voor meer informatie over vrijetijds- of vakantiemogelijkheden kan je terecht bij Greet.


INLICHTINGEN

Voor inlichtingen over onze werking of activiteiten kan je terecht bij:

Greet Embrechts tel 03/314.76.06 of 0496/04.33.73
Martine Van Den Kinschot tel 0473/89.28.98
De Schakel is een groep van vrijwilligers die zich wil inzetten voor en met mensen in hun omgeving, die het - om welke reden dan ook - moeilijk hebben.Als Schakel vormen wij een klein onderdeel van een heel netwerk van welzijnsschakels in Vlaanderen